Ai/chatgpt In Het Onderwijs; Wat Betekent Dit Voor Onze ...  thumbnail

Ai/chatgpt In Het Onderwijs; Wat Betekent Dit Voor Onze ...

Published Jan 02, 24
3 min read


Het kost aardig wat geld om Chat, GPT beschikbaar te stellen, maar het levert het bedrijf ook ontzettend veel data op ter verbetering (playground chatgpt). Het is de vraag of Chat, GPT publiek beschikbaar zal blijven. playground chatgpt. Het bedrijf kan geld vragen om Chat, GPT te verwerken in zakelijke toepassingen, zoals mailprogramma’s of in zoekmachines

In de privacyvoorwaarden staat om welke gegevens het gaat. playground chatgpt. om het taalmodel achter Chat, GPT te verbeteren. Het invoeren van privacygevoelige informatie in Chat, GPT en alle andere webapplicaties waarmee geen overeenkomst is afgesloten met de Universiteit Leiden is niet toegestaan - playground chatgpt. Een docent mag studenten bijvoorbeeld geen opdracht geven om privacygevoelige gegevens te verwerken in Chat, GPT, of tekst invoeren waar contactgegevens van een student in staan

Verschillende experts maken zich zorgen over de gevolgen van AI in het onderwijs, met name over het gebruik van Chat, GPT - playground chatgpt. Studenten kunnen immers eenvoudig een hele tekst laten produceren door de chatbot - playground chatgpt. Voor een docent is het niet altijd eenvoudig om het verschil te zien tussen een tekst van de student zelf, of een tekst gegenereerd met Chat, GPTDes te belangrijker dat we in het onderwijs hiermee leren om te gaan. Chat, GPT zal hierbij als moeten worden gezien - playground chatgpt. De antwoorden die Chat, GPT geeft zijn bijvoorbeeld niet altijd correct of inhoudelijk sterk. playground chatgpt. Bovendien zit de eigen mening van de student er niet in verwerkt. Daarom is bijvoorbeeld het schrijven van een essay waarin om reflectie wordt gevraagd nog altijd een goede manier om te toetsen

Chatgpt: De Ai Chatbot Met Grote Impact Op Het Onderwijs I ...

om te kijken wat er gebeurt (zie ook dit artikel van LLIn, C met tips om de tool uit te proberen). met elkaar de mogelijkheden en bedreigingen. playground chatgpt. Een gesprek met studenten erover kan ook helpen. playground chatgpt. Kennen zij de tool al? En gebruiken ze het al? Wat zijn de kansen ervan? En zijn ze zich ervan bewust dat deze ontwikkeling ook nadelen heeft? Of Chat, GPT en de mate waarin Chat, GPT (en andere AI) een functionele vaardigheid is of wordt (d

noodzakelijk om binnen een vakgebied resultaten te behalen), is afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. playground chatgpt. Voor studenten is het van belang dat zij de ontwikkelen om (het gebruik van) Chat, GPT en andere AI op de juiste waarde te kunnen schatten, kunnen interpreteren en beperkingen en risico’s herkennen. playground chatgpt. Vaardigheden zoals analyseren en het creëren van maatschappelijk bewustzijn zijn daarbij nodig

Hiernaast zal – naast doordacht toetsen - ook een beroep gedaan worden op het ethisch bewustzijn en de integriteit van de student (playground chatgpt). De vaardigheden onderzoeken, samenwerken en reflecteren dragen hieraan bij - playground chatgpt. Een tool als Chat, GPT kan als gebruikt worden om op creatieve ideeën te komen en het onderwijs en de toetsing te verbeterenDe docent kan vervolgens de uitkomsten vergelijken: wat kun je leren van het AI model en welke kromme redeneringen maakt de chatbot? Een andere mogelijkheid is studenten zelf te laten reflecteren op het gebruik van AI tools - playground chatgpt. Wat gaat goed en wat minder goed? Welke morele kwesties zijn er? Het gebruik van Chat, GPT kan er ook toe leiden dat er meer nadruk komt te liggen op (peer) feedbackgesprekken met studenten, het doen van tussen- en eindpresentaties en het direct bevragen van studenten over wat ze gedaan en geleerd hebben (zelfreflectie)

Bedrijfsfilm laten maken?
Vraag info aan DAS Media
T  +32 (0)56 603 606

Latest Posts

Boekhouder Schilde

Published Apr 01, 24
3 min read

Advies Boekhouder

Published Mar 28, 24
7 min read

Wat Kost Een Boekhouder Per Jaar

Published Mar 20, 24
8 min read